ლენტეხში ელექტრიკოსი ფეხით ცდილობს მიუახლოვდეს დაზიანების ადგილს … (video)

ლენტეხში ელექტრიკოსი ფეხით ცდილობს მიუახლოვდეს დაზიანების ადგილს … (video)