75 წლის შახი კახიანი სამტრედიიდ (ვიდეო)

75 წლის შახი კახიანი სამტრედიიდ (ვიდეო)