"თოვლის ბაბუე უნდა იყოს ამფერი მხიარული" - გივიკო დიდია (video)