ელენე ხოშტარიას უნებლიე აღიარება (წამოცდენა) (video)

ელენე ხოშტარიას უნებლიე აღიარება (წამოცდენა) (video)

ცუგო- ყოჩაღ! ძლივს არ დაიწყეს აღიარება... ასე გააგრძელეთ ყველამ!
2 კვირის უკან