1-22 დეკემბერს, RS CAR გადასახადის გადამხდელებს 17 ლოკაციაზე მოემსახურება

1-22 დეკემბერს, RS CAR გადასახადის გადამხდელებს 17 ლოკაციაზე მოემსახურება

1-22 დეკემბერს, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მოძრავი სერვისცენტრი - RS CAR - გადასახადის გადამხდელებს 17 ლოკაციაზე, იმ რეგიონებში მოემსახურება, სადაც შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრები არ არის განთავსებული. RS CAR (მიკროავტობუსი) აღჭურვილია შემოსავლების სამსახურის სერვისცენტრებში არსებული ტექნიკური საშუალებებით. შესაბამისად, გადასახადების გადამხდელებს შესაძლებლობა აქვთ, მათთვის ხელსაყრელ დროსა და სივრცეში, დასახლებული პუნქტიდან გაუსვლელად, დროულად მიიღონ სასურველი მომსახურება. კერძოდ: კონსულტაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსისა და შესაბამისი ნორმატიული აქტების გამოყენებასთან დაკავშირებით, შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული გვერდის სარგებლობის მიზნით, ავტორიზაციის შემდგომ განცხადებების მიღება და რეაგირება, მიკრო/მცირე ბიზნესისა და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება/გაუქმება. ასევე, მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მინიჭება/შეჩერება/შეწყვეტის განცხადებების მიღება. აგრეთვე, შესაძლებელია შემოსავლების სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი ცნობების გაცემა (საგადასახადო დავალიანების, გადამხდელის რეგისტრაციის, დღგ-ის რეგისტრაციის, შემოსავლების შესახებ და სხვა) და ა.შ.

1        ლანჩხუთი 01.12.2022  ჟორდანიას ქ. N 135, პოლიციის შენობის გვერდით          10:00-17:00

2        ლენტეხი   02.12.2022  თამარ მეფის ქ. N 24, გამგეობის შენობის წინ  10:00-17:00

3        გურჯაანი  05.12.2022  თამარ მეფის ქ. #9 (კურორტ ახტალის შესასვლელთან)          10:00-17:00

4        ხონი 05.12.2022  გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორია   10:00-17:00

5        ყვარელი    06.12.2022  კუდიგორის ქ. N 1, მუნიციპალიტეტის შენობასთან          10:00-17:00

6        ვანი  06.12.2022  გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორია   10:00-17:00

7        ბაღდათი   07.12.2022  წერეთლის ქ. N 2, გამგეობის შენობის წინ       10:00-17:00

8        დუშეთი    08.12.2022  რუსთაველის ქ. N 27, მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორია, ცენტრალური მოედანი    10:00-17:00

9        ამბროლაური     08.12.2022  კოსტავას ქ. 20    10:00-17:00

10      მარტვილი 12.12.2022  თავისუფლების ქ. N 10, მუზეუმის წინ  10:00-17:00

11      ცაგერი       13.12.2022  რუსთაველის ქ. N 64, გამგეობის შენობის წინ 10:00-17:00

12      საჩხერე      14.12.2022  თავისუფლების ქ. N 4, გამგეობის მიმდებარე ტერიტორია        10:00-17:00

13      ონი   15.12.2022  აღმაშენებლის მოედანი N1, საკრებულოს წინ 10:00-17:00

14      ტყიბული  16.12.2022  კარლო ლომაძის მოედანი, გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორია       10:00-17:00

15      კასპი 19.12.2022  სააკაძის ქ. N 68, საკრებულოს შენობასთან      10:00-17:00

16      ამბროლაური     22.12.2022  კოსტავას ქ. 20    10:00-17:00

17      ყაზბეგი     22.12.2022  გამგეობის შენობის მიმდებარე ტერიტორია   10:00-17:00