გამოძახებაზე მისულმა სასწრაფოს ექიმებმა პაციენტის განწყობაზე სიმღერით იზრუნეს (ვიდეო)

გამოძახებაზე მისულმა სასწრაფოს ექიმებმა პაციენტის განწყობაზე სიმღერით იზრუნეს (ვიდეო)

არაგველი641 ვენაცვალე საქართველოს!
4 თვის უკან