პოლიტიკურ კრიზისის მოგვარების გზაზე, რომელიც პოლიტვეტერანების მიერ იქნა შემუშავებული (ვიდეო)

პოლიტიკურ კრიზისის მოგვარების გზაზე, რომელიც პოლიტვეტერანების მიერ იქნა შემუშავებული (ვიდეო)