პრეპარატს, რომლითაც ქართველი ინფექციონისტები ხელმძღვანელობენ და კორონავირუსიან პაციენტებს მკურნალობე (ვიდეო)

პრეპარატს, რომლითაც ქართველი ინფექციონისტები ხელმძღვანელობენ და კორონავირუსიან პაციენტებს მკურნალობე (ვიდეო)