ლევან სურგულაძე:  საპენსიო რეფორმამ უნდა უზრუნველყოს ჩვენი მოქალაქეების ფინანსური ცხოვრება საპენსიო ასაკში

ლევან სურგულაძე:  საპენსიო რეფორმამ უნდა უზრუნველყოს ჩვენი მოქალაქეების ფინანსური ცხოვრება საპენსიო ასაკში

საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ საქართველოს პარლამენტს საპენსიო სააგენტოს ექვსი თვის ანგარიში წარუდგინა. ლევან სურგულაძემ განაცხადა: " ჩვენ მოვუყევით პარლემნტს გაწეული იმ დიდი სამუშაოს შესახებ, რაც ჩავატარეთ. დაისვა კითხვები, რომელსაც ასევე ვუპასუხეთ ამომწურავად. დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა გრძელდება საქართველოში წარმატებით, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, როგორც ეკონომიკური ასევე სოციალური თვალსაზრისით. ეკონომიკურ ეფექტებს ჩვენ უნდა ველოდოთ უახლოეს წლებში დასოციალური თვალსაზრისით ამ რეფორმამ უნდა უზრუნველყოს ჩვენი მოქალაქეების ფინანსური ცხოვრება საპენსიო ასაკში"  

https://wetransfer.com/downloads/32a12c91d5972e605b5217c2e5bb02e420191129201055/cd140357c02d7f0cfe8aaa7c8d82eddc20191129201055/b10907    

Goliaff ბატინო ლევან ჩვენს ფულს კარგად მოუარეთ, ღმერთი არ გაგიწყრეთ და რამე უაზრობაში არ გაფლანგოთ თორემ ცოდო იქნებით. ჩვენი და ჩვენი მშობლების ფულის სახელმწიფო ზე მინდობის გამოვდილება მწარეა, ამ პერიოდში რომელიმე სხვა “წარმატებულ” რეფორმასაც ვერ ვიხსენებ და მეამიტურად მინდა დავიჯერო რომ ეს გამონაკლისი იქნება, თუმცა არ ეს რეფორმა იყო ჩემი არჩევანი.
5 თვის უკან