მიხეილ სააკაშვილი ეერიკ-ნიილეს კროსსთან ერთად ტალინში (ვიდეო)

მიხეილ სააკაშვილი ეერიკ-ნიილეს კროსსთან ერთად ტალინში (ვიდეო)