20 თებერვალს თბილისს ხარისხიანი სასმელი წყალი მიეწოდება

20 თებერვალს თბილისს ხარისხიანი სასმელი წყალი მიეწოდება

თბილისის მოსახლეობისთვის 2015 წლის 20 თებერვალს მიწოდებული სასმელი წყლის ხარისხი სრულად შეესაბამება საქართველოს ეროვნულ სტანდარტებსა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიის რეკომენდაციებს. სასმელი წყლის ხარისხი, დღეს, დედაქალაქში მთლიანად აკმაყოფილებს „სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით" გათვალისწინებულ პარამეტრებს.

 „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" ოფიციალური Facebook-გვერდით თბილისელებს საშუალება აქვთ, ყოველდღიურად გაეცნონ „სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტით" გათვალისწინებულ პარამეტრებსა და კომპანიის წყალსადენის სათავო ნაგებობებიდან მიღებული სასმელი წყლის ხარისხობრივ მაჩვენებლებს. იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტულ აბონენტს სასმელი წყლის ხარისხთან დაკავშირებით რაიმე სახის ეჭვი ან პრეტენზია გაუჩნდება, შეუძლია მიმართოს კომპანიის ცხელ ხაზს ( 2 93 11 11 ) ან Facebook-ის გვერდს.