ხვალ, 1 მაისს, 13 საათზე,  for.ge-ს პრეს-კლუბში სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ქ. რუსთავის #16 დაწესებულების თანამშრომლები ბრიფინგს გამართავენ

ხვალ, 1 მაისს, 13 საათზე, for.ge-ს პრეს-კლუბში სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ქ. რუსთავის #16 დაწესებულების თანამშრომლები ბრიფინგს გამართავენ

ხვალ, 1 მაისს, 13 საათზე,  for.ge-ს პრეს-კლუბში სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ქ. რუსთავის #16 დაწესებულების თანამშრომლები ბრიფინგს გამართავენ

თემა: ჩვენი „სისტემის ორგანოდან დათხოვნა“ მოხდა კანონის დარღვევით და ჩვენი სიმართლის დასამტკიცებლად გამოვიყენებთ ყველა კანონიერ გაზს.

მისამართი:  თაქთაქიშვილის (ყოფილი რიგის) ქ. 11

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 15 55 00