საინფორმაციო ბრიფინგების განრიგი

საინფორმაციო ბრიფინგების განრიგი

საინფორმაციო ბრიფინგების განრიგი 2013 წლის 27 აპრილის საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნების დღეს

ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამომრჩეველთა და ყველა დაინტერესებული მხარის სრულფასოვნად ინფორმირების მიზნით დილის 08:30 სთ-იდან ყოველ ორ საათში ერთხელ საინფორმაციო ბრიფინგებს გამართავს.

ცესკო წარმოადგენს ინფორმაციას საარჩევნო უბნების მუშაობის, ამომრჩეველთა აქტივობის, უშუალოდ საარჩევნო პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. ასევე იქნება წარმოდგენილი ინფორმაცია კომისიის ცხელი ხაზის მუშაობის თაობაზე: 24 საათიან რეჟიმში მუაშობს, როგორც კომისიის ცხელი ხაზი (2 51 00 51), ისე ონლაინ ჩატი და ონლაინ ოპერატორი (www.cesko.ge); შესაბამისად ყველას ექნება შესაძლებლობა პასუხი მიიღოს არჩევნებთან დაკავშირებული ამა თუ იმ საკითხის შესახებ.

საინფორმაციო ბრიფინგების განრიგი:

1. 08: 30 სთ
2. 10:30 სთ
3. 12:30 სთ
4. 15:30 სთ
5. 17:30 სთ
6. 20:30 სთ
განრიგი საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შეიცვალოს.