ემზარ ხვიჩია
ბლოგი
ემზარ ხვიჩია

ემზარ ხვიჩია-ს ბლოგები

ზვიად გამსახურდია - საპირისპირო შეფასებები (მესამე ნაწილი)

ემზარ ხვიჩია

2016-04-17 21:46:39

რომ არა ორი ცივილიზაციის ფაზათა ცვლის ის მცირე ასინქრონია (ანუ 10 წლით ადრე რომ დამდგარიყო ეგეოსური ცივილიზაციის მესამე ფორმის მანიის ცალფა ეფექტის ფაზა), მაშინ მოვლენათა განვითარების უპირატეს ალტერნატივა იქნებოდა ფორმის მანიის ეფექტის საბჭოური ფენომენის დასავლეთევროპულ ცივილიზაციაში ინტეგრაცია: ფორმის მანიის ეფექტის საბჭოური ფენომენის ამერიკელ ერთან ურთიერთობით რეალიზებადი ორმაგი ეფექტის ფენომენი ამ ცივილიზაციის მესამე ორმაგი ეფექტის ფაზის ყველა სხვა ფენომენს დაჩრდილავდა.

ნანახია - 1171

კომენტარები - 34

ზვიად გამსახურდია - საპირისპირო შეფასებები (ნაწილი მეორე)

ემზარ ხვიჩია

2016-03-05 22:00:41

ფორმის მანიის ეფექტის ფენომენის მოძალების პირობებში მართვის მანიის კლასის ერის თავდაცვითი რეაქცია ფორმის მანიის ეფექტის კასტურ რეალიზაციაში უნდა გამოიხატოს: მართვის მანიის კლასის ერისთვის განსხვავება და არა მსგავსება არის ერთობის პირობა. ასეთი ფენომენი იყო “საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა” – ნაშთი ქართველი ერის გარეგნულად განსხვავების მატარებელი ჯგუფისა, მდგრადობის კომპონენტად ფორმის მანიის ეფექტის საბჭოთა ფენომენით. მაგრამ, ამ დროისთვის, ეს ფენომენი ქართველი ერის თვითრეალიზაციის შემზღუდველი გარეგანი გავლენის გამოხატულებად იყო ქცეული

ნანახია - 1441

კომენტარები - 10

“მესამე ქართველი” – ედუარდ შევარდნაძე (ნაწილი მესამე)

ემზარ ხვიჩია

2012-09-09 18:15:36

1938 წელს დაწყებული დასავლეთევროპული ცივილიზაციის მეორე მართვის მანიის ცალფა ეფექტის ფაზა უნდა გაგრძელებულიყო 1957 წლამდე, ამდენად სტალინის მიერ ინიციირებულ მოვლენათა გავლენა ამ ცივილიზაციაზე მასში ქართველი ერის ინტეგრაციის პროცესის გამოხატულებად (პავლე ციციანოვის ანალოგიური ფუნქციური სტატუსის რეაქტუალიზაციად) შეიძლებოდა ქცეულიყო, მიუხედავად იმისა, რომ 1948 წლიდან ეგეოსურ ცივილიზაციაშიც, მისი მეხუთე ორმაგი ეფექტის ფაზის დადგომით, აღდგენილი იყო მართვის მანიის კლასის ერის აქტუალობა.

ნანახია - 4304

კომენტარები - 25

“მესამე ქართველი” – ედუარდ შევარდნაძე (ნაწილი მეორე)

ემზარ ხვიჩია

2012-08-20 00:00:09

საბჭოთა პოლიტიკურ ელიტაში ეკონომიკის სამხედრო სექტორის კურატორის ფუნქციით ბერიას დაწინაურება გამოხატულებაა ძლევის მანიის კლასის რუსი ერის ფუნქციის აქტუალიზაციისა, ფორმის მანიის კლასის გერმანელი ერის ექსპანსიის პირობებში, ფორმის მანიის კასტური ეფექტის საბჭოთა ფენომენის დაცვის პრობლების აქტუალიზაციის საფუძველზე. ხოლო ამ ეფექტის პერსონიფიკაციად ლავრენტი ბერიას – ქართველი ერის წარმომადგენლის – დაფიქსირება ამ მოვლენის, მდგრადობის კომპონენტად ძლევის მანიის კლასის რუსი ერით, ქართველი ერის გარეგნულად განსხვავების მატარებელი ჯგუფის რეაქტუალიზაციის მნიშვნელობით რეალიზაციის გამომხატველია.

ნანახია - 4366

კომენტარები - 89

12
სარეკლამო ბანერი
1000 X 80